REDAir beregner

Beregner avstand mellom skruer samt krav til uttrekksstyrke av skruer fra fasade.